O čem je poradenství „Pro Život v Rovnováze“?

Poradenství „Pro Život v Rovnováze“ je jedinečné. Stejně, jako je jedinečný každý z vás. Neléčí. Ukazuje cestu k rovnováze, abyste se vy sami mohli vyléčit. Jak? Pomocí vlastních přirozených schopností a nástrojů matky přírody.

K rovnováze vám pomůže jedinečná strava (voda), přirozený pohyb, zdravé používání mysli včetně uvědomění si hlubších souvislostí v důležitých oblastech života (v práci, v rodině, ve společnosti, ve vztazích apod.), a vnitřní očista neboli detoxikace vašich buněk.

Jsem certifikovanou poradkyní C.I.C. metody a poradkyní pro moderní výživu, původním povoláním lékařka. Milovnice zdravého životního stylu, hudby a přírody, matka dvou dětí. Napsali jste o mně a můj osobní příběh naleznete zde.

Rozhodnete-li se vykročit na cestu ke své rovnováze,
bude mi potěšením být vašim průvodcem.

Co je cílem poradenství
a jak vás vnímá?

Poradenství „Pro Život v Rovnováze“ vás vnímá jako jedinečnou, celistvou bytost. Prostřednictvím doporučení ideální stravy, pohybu, myšlení a postupu vnitřní očisty vám umožní navázat kontakt se svým tělem „až na buňku“. Objevíte svou vnitřní rovnováhu – stav spokojenosti a přirozeného zdraví těla i mysli. Získáte nástroje pro hlubokou práci se sebou sama a mé laskavé a pevné vedení.

Cílem poradenství je pomoci vám objevit vaši přirozenou rovnováhu, abyste se mohli stát plnohodnotnými tvůrci vašeho života.


O buňce

V buňce se tvoří energie pro život těla i mysli. K tomu je zapotřebí kyslík, čistá voda, přirozená výživa a optimálním okolní prostředí, se kterým buňka neustále komunikuje. Buňka nejen přijímá, ale také vylučuje látky. Říkejme těmto nezpracovaným, nadbytečným, škodlivým a toxickým látkám nečistoty. Ve zdravé buňce panuje rovnováha mezi příjmem látek a jejich vylučováním. Zdravé buňky jsou klíčem ke zdraví celého organismu. A je všeobecně známo, že ve zdravém těle mile rád přebývá zdravý duch.

Přirozenou schopností buňky je také čistit neboli detoxikovat sebe sama.

Jaké to je být v rovnováze?

Když rovnováha vstoupí do vašeho života, prožíváte vnitřní klid a uvolnění mnohem častěji než napětí a stres. Běžné situace řešíte s patřičným nadhledem a konstruktivně. Lépe rozeznáváte své automatické podvědomé programy a emoce a můžete proto s nimi dále pracovat. Životní zkoušky jsou pro vás neocenitelnými zkušenostmi, které vás posilují. Jste přirozeně zdravým, sebe-vědomým, citlivým a vnímavým člověkem. Inspirujete druhé a jste přínosní společnosti, přírodě, celému světu.

Vyléčíte-li sami sebe, vyléčíte také vše kolem sebe.

Vraťme se k buňkám…

Buňka je nejmenší stavební jednotkou vašeho těla. Buňky se dále seskupují a vytváří tkáně (pojivová, epitelová, svalová, nervová), orgány (srdce, plíce, slezina...), tělesné systémy (kardiovaskulární, kožní, močopohlavní, dýchací…). Můžeme doslova na buňku nahlížet jako na samostatně fungující živoucí organismus, který neustále přijímá a vylučuje látky v procesu zvaném metabolismus – látková výměna. Aby tento složitý proces harmonicky fungoval, buňky musí mezi sebou a okolním prostředím kvalitně, bezchybně komunikovat. Informace zpracovává nervový systém - mozek a vznikají výstupy - způsoby, jakými žijeme, jak se projevujeme. Buňka zdravá je buňkou šťastnou a naopak. Můžete si rovněž sami sebe představit jako jednu velikou buňku, která je součástí jednoho velkého organismu (lidstva), neboť jsme všichni vzájemně propojeni.

Vaše tělo je dokonalou inteligentní sítí mnoha bilionů navzájem komunikujících buněk.

Jak se cítí vaše buňky
v každodenním životě?

Dnešní životní styl představuje pro buňky velkou zátěž. Denně se musí vypořádat s vypětím všeho druhu. Toto vypětí, říkejme mu stres, znemožňuje buňce přijímat a zdárně využívat živiny. Buňka trpí hlady, je stažená, nemůže plnit svou funkci. Chybí ji kyslík, je překyselená. Ve stresovém režimu se buňka obtížně zbavuje nečistot - ztrácí svou přirozenou detoxikační funkci. Stává se buňkou zatíženou, která v sobě nese stres, toxiny a ně navázané další zátěže emocionální i fyzické. Výsledkem je stav, kdy jste navenek zdraví, ale vnitřně se zdraví být necítíte. Víte o svých slabých (fyzických i psychických) místech, avšak vaše mysl není schopna žádoucí změnu uchopit a nedostatek vůle vás drží na mrtvém bodě. Váš život stagnuje a vy nemáte prostředky, kterými byste mohli začarovaný kruh prolomit a namířit svůj život ke své vlastní optimální rovnováze.

Vnější a vnitřní stres negativně ovlivňuje váš organismus na všech úrovních.

Proč je důležitá očista
a k čemu může vést?

Pomůžete-li buňkám s očistou, pomůžete organismu na všech úrovních – fyzické, emocionální i mentální. Uvolněním starých zátěží se postupně zbavujete příčin obtěžujících potíží a co je zajímavé - stáváte se sami sebou. Umožňujete každé buňce svého těla, aby se harmonizovala sama, podle svého jedinečného klíče. Každá buňka vašeho těla od přírody ví, co má dělat, takže ji to jednoduše umožníte. Je to vzrušující cesta objevování svých skutečných možností, přirozeného fungovaní těla až ke zdraví každé jediné buňky, vlastního neomezeného myšlení, jedinečných stravovacích zvyklostí (které se s časem mění, stejně jako se mění váš život), až k odhalení vnitřní pravdy a posílení hlasu intuice.

Očistou se zbavíte starých omezujících zátěží a najdete svou přirozenost.

Co je „Život v Rovnováze“?

Život v rovnováze je životem plným přirozených změn - plynutí, které podporují vnitřní harmonii a mají tak hlavní dopad na vaše zdraví. Naučit se vnitřně synchronizovat s přírodou a jejími rytmy je nutnou podmínkou, neboť jsme její neoddělitelnou součástí. A to na mnohem hlubších úrovních, než jsme si běžně schopni uvědomit. Hormonální, nervový, imunitní a další systémy reagují na cykličnost ve vesmíru. Celistvé souvislosti o tom, co se ve vás děje v každém ročním období, jak fungují orgánové systémy včetně vlivu na emoce a životní postoje – chování, zachycuje čínský pentagram a hovoří o nich především východní filozofie. Život je nádherné učení. Učení o sobě uprostřed přírody.

Vydat se na svou cestu k rovnováze je rozhodnutí, které můžete učinit jen vy.

Detoxikační medicína

Detoxikační medicína je medicína stará tisíce let, jejíž principem je očistit tělo od všeho nežádoucího. Kromě mikroorganismů způsobujících nemoci (viry, bakterie, plísně, paraziti) jsme v dnešní době dlouhodobě zatíženi chemickými zplodinami a látkami průmyslu, které dýcháme, přijímáme ve stravě, z kosmetiky, záření apod. Všechny tyto vlivy detoxikační medicína označuje souhrnně jako TOXINY. Mezi toxiny patří také chronický stres a látky vznikající při látkové přeměně, tzv. metabolity (lepek, hlen, kasein, cukr). Toxinem jsou také patologické emoce (agrese, úzkost, smutek, starost apod.) a zděděné emoční struktury, které zásadně ovlivňují fungování organismu akvalitu života jako takového.

Cílem detoxikace je obnovit rovnováhu odstraněním toxinů.

SESTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍ TOXICKÉ MAPY

Optimální detoxikační postup se volí dle individuální toxické mapy vašeho organismu. Ta vzniká na základě testování vašeho těla přístrojem Salvia.

DETOXIKACE ČISTĚ PŘÍRODNÍMI PROSTŘEDKY

Detoxikaci čistě přírodními prostředky – originálními informačními a rezonančními bylinnými preparáty, které nezatěžují organismus, ale naopak - zbavují jej toxinů ze životního prostředí (chemikálií, těžkých kovů, průmyslových exhalací, zplodin automobilového průmyslu, radioaktivity), z potravin (chemických konzervantů, barviv a dochucovadel, zbytků chemikálií užívaných v zemědělství), metabolitů i infekcí (virů, bakterií, plísní, parazitů) a především skrytých infekčních ložisek, které se spolu s výše uvedenými toxiny podílí na vzniku civilizačních nemocí.

ZBAVENÍ SE ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ

Zbavení se většiny zdravotních potíží, především imunitních poruch, alergií, zánětů dýchacího ústrojí a močových cest, gynekologických a přechodových problémů, hormonálních poruch, kožních chorob, potíží s pohybovým aparátem, únavy, deprese a mnoha dalších.