Detoxikační medicína

Detoxikační medicína je medicína stará tisíce let, jejíž principem je očistit tělo od všeho nežádoucího. Kromě mikroorganismů způsobujících nemoci (viry, bakterie, plísně, paraziti) jsme v dnešní době dlouhodobě zatíženi chemickými zplodinami a látkami průmyslu, které dýcháme, přijímáme ve stravě, z kosmetiky, záření apod. Všechny tyto vlivy detoxikační medicína označuje souhrnně jako TOXINY. Mezi toxiny patří také chronický stres a látky vznikající při látkové přeměně, tzv. metabolity (lepek, hlen, kasein, cukr). Toxinem jsou také patologické emoce (agrese, úzkost, smutek, starost apod.) a zděděné emoční struktury, které zásadně ovlivňují fungování organismu akvalitu života jako takového.

Cílem detoxikace je obnovit rovnováhu odstraněním toxinů.

Detoxikační medicína Joalis

Medicína známá tisíce let v novodobých podmínkách.

SESTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍ TOXICKÉ MAPY

Optimální detoxikační postup se volí dle individuální toxické mapy vašeho organismu. Ta vzniká na základě měření vašeho těla přístrojem Salvia.

DETOXIKACE ČISTĚ PŘÍRODNÍMI PROSTŘEDKY

Detoxikaci čistě přírodními prostředky – originálními informačními a rezonančními bylinnými preparáty, které nezatěžují organismus, ale naopak - zbavují jej toxinů ze životního prostředí (chemikálií, těžkých kovů, průmyslových exhalací, zplodin automobilového průmyslu, radioaktivity), z potravin (chemických konzervantů, barviv a dochucovadel, zbytků chemikálií užívaných v zemědělství), metabolitů i infekcí (virů, bakterií, plísní, parazitů) a především skrytých infekčních ložisek, které se spolu s výše uvedenými toxiny podílí na vzniku civilizačních nemocí.

ZBAVENÍ SE ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ

Zbavení se většiny zdravotních potíží, především imunitních poruch, alergií, zánětů dýchacího ústrojí a močových cest, gynekologických a přechodových problémů, hormonálních poruch, kožních chorob, potíží s pohybovým aparátem, únavy, deprese a mnoha dalších.

Objednejte se na detoxikaci organismu

Objednat se můžete telefonicky na čísle +420 723 612 849,
e-mailem
a nebo můžete využít náš objednávkový formulář.
Objednat se